پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سحر

نام خانوادگی

ناظری

نام مستعار

Sahar.nazeri

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

سحر ناظری 🙋🏻‍♀️

🔸️دانش‌آموخته هنر و معماری

🔸️ کوچ خودشکوفایی