پروفایل

بیوگرافی

بیوگرافی

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
کوچ سطح ACTP از موسسه ایمپکت امریکا

اطلاعات عمومی

نام

زهره

نام خانوادگی

زین الدینی

نام مستعار

zzb

سطح کوچینگ

کوچ حرفه ای باتجربه حداقل 2 سال