پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

زهره

نام خانوادگی

زین الدینی

نام مستعار

Zeyno7

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
محقق در زمینه یادگیری در مدیران استارآپها و شرکتهای دانش بنیان، ارائه ۳ مقاله در این زمینه.
مدرس و مربی و عضو تیم اجرایی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی معلمان در دانشگاه شهید بهشتی از سال ۹۸ تا ۹۹
رئیس آموزش شرکت روغن نباتی مارگارین، از سال ۹۷ تا ۹۸
معاون پرورشی و اجرایی در آموزش و پرورش از سال ۹۲ تا ۹۶
زمینه مشترک در تمامی فعالیتهای اجرایی که داشتم علاقه همیشگی به آموزش، یادگیری و تدریس و همچنین تمایل زیاد به کمک به دیگران هست و در نهایت فعالیتی که می‌توانست بعنوان مکمل و حلقه مفقوده این زنجیره قرار بگیرد مبحث کوچینگ و کمک به رشد دیگران در سایه رشد فردی است.