پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

محمد

نام خانوادگی

محمد

نام مستعار

Mohammed

سطح کوچینگ

علاقمند هستم اما هنوز شروع نکردم

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

سایر مراکز معتبر و استاندارد