پاسخ های انجمن ایجاد شده است

مشاهده 1 - 15 از 15 پست
 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  03/07/2021 در 16:24

  شروع و لحن مناسبی داشتند/ برای تبدیل شدن به خواسته ی درونی این موضوع فکر میکنم نیاز به چند مثال هست تا کوچ به الگوی مشترکی بین اونها برسه که درخواستی برای زدن مثال بیشتر نداشتن و مراجع خودشون چندین مثال رو عنوان کردن/ جمع بندی و بازخورد خیلی خوبی از طرف کوچ انجام شد/ همدلی هم خوب بود/ سوالات خوبی می‌پرسد ولی فکر میکنم به سوالات عمیق تری نیاز هست/ قاطعیت، عنوان بندی خوبی بود از طرف کوچ/ همدمایی و ارتباط و تعامل خوبی شکل گرفته و مراجع احساس راحتی میکند

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  03/07/2021 در 15:49

  تکنیک جابه جایی خیلی به جا و موثر استفاده شد

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  03/07/2021 در 15:47

  ارتباط موثر میتونست بهتر ایجاد بشه/ کوچ خیلی کتابی جلسه رو هدایت میکنند/

  تسلط خوبی روی فرایند گرو دارند/ روی هدف میشد بیشتر وقت گذاشت و کمی عمیق تر شد/ مراجع خیلی خوب همراهی کردند و خدا نصیب کنه از این مراجع ها😄/ مدیریت زمان جلسه هم به خوبی اجرا میشه/ همدلی هم به جا و به موقع انجام شد/ بازخورد های خوبی ارائه میکنن که به تسهیل جلسه کمک شایانی کرده/ سوالات خوبی پرسیده میشه اما با لحن پرسش و تکرار های فراوان (مریم خانم) خیلی موافق نیستم

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:53

  بازخورد های موثر و نجات بخش (برای فرار از کمبود زمان)

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:50

  ماشین زمان به جا و زیبا بیان شد

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:48

  مراجع بسی سخت پیش می آید😪

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:44

  موضوع برای مراجع واضح نیست و نیاز به سوالات عمیق تری دارد اما فکر میکنم کوچ به دلیل محدودیت زمانی از این سوالات رد شدن

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:38

  عنوان یابی دقیق👏

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:34

  فلیپینگ همچنان انجام نشده!

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:25

  همدلی پس از بیان مسئله میتوانست صمیمی تر شکل بگیرد

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:12

  سایت هم میتوانست کمتر اذیتمان کند😀😄

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 16:10

  به عنوان نکته ی قابل بهبود؛ از موارد تاییدی جهت شنوندگی فعال میتوانند به جا و متعادل تر استفاده کنند.(محصوصا در اوایل جمله های مراجع) مواردی مانند: آهان – درسته و…

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  22/05/2021 در 15:45

  کوچ بسیار صبور و با لحن و حس و حال مناسبی جلسه رو مدیریت کردن تا به اینجا(علی الرغم اینکه مشکلاتی پیش اومد)

 • سید مهدی شاه احمدی

  کاربر
  03/07/2021 در 15:54

  فکر میکنم شوخی های خاص کوچ بود:)

مشاهده 1 - 15 از 15 پست