پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

مهشید

نام خانوادگی

کارخانه چی

نام مستعار

Karkhanehchi

سطح کوچینگ

کوچ حرفه ای باتجربه حداقل 2 سال

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران