پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

علي

نام خانوادگی

صیامی

نام مستعار

Ehsan

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

زمينه هاي تحصيلي

کارشناسي : مهندسي نرم افزار(دانشگاه پيام نور مشهد)

کارشناسي ارشد : بازاريابي(دانشگاه هادرزفيلد انگلستان)

دکترا : رفتار سازماني و مديريت منابع انساني(دانشگاه علامه طباطبائي تهران)