پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

بهارک

نام خانوادگی

زعفرانی زاده

نام مستعار

Baharak

سطح کوچینگ

کوچ حرفه ای باتجربه حداقل 2 سال

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

دانشپذیر سطح ۲ کوچینگ موسسه فراکوچ ایرانیان

بیوگرافی

بیوگرافی

بهارک زعفرانی زاده

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر .

سلف لیدر کوچ و کوچ مدیران و رهبران

مدرس و پشتیبان علمی و آبزرور موسسه فراکوچ.

کوچ حرفه ای _ کاندید سطح ۲ کوچینگ

مسلط به تئوری انتخاب _  canvas model

مدرک کوچینگ گروهی از موسسه فراکوچ

مدرک دوره یکساله رهبری از مدرسه رهبری مهندس اعظمی نژاد