پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

عباس

نام خانوادگی

گلستانی

نام مستعار

Abbas

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

موسسه ترجمان علوم , موسسه هادی , انجمن مدیران ایران و فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

دکترای مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره

فارغ التحصیل از دانشکده علوم انسانی اینترلیگوا وارونژ روسیه  و

پردیس فناوری ایرانیان

عضو انجمن دانشگاهیان بین المللی ISIC

مدرس خلاقیت و NLP