پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

یاسر

نام خانوادگی

بهرامی

نام مستعار

yaserbahrami

سطح کوچینگ

علاقمند هستم اما هنوز شروع نکردم

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران