پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

محمد

نام خانوادگی

سنائی

نام مستعار

Mohammad.1360

شماره تماس (ضروری)

09125313842

جنسیت

مرد

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

دکتری مدیریت

مشاور ایده پردازی ، اجرا و توسعه در حوزه کسب و کار