پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

ماندانا

نام خانوادگی

مافی

نام مستعار

manimafi

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

اکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA