پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سعید

نام خانوادگی

محمدپور

نام مستعار

M.Saeed

سطح کوچینگ

دانشپذیر کوچینگ

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ

بیوگرافی

بیوگرافی

من مدیر اجرایی متخصص در توسعه سامانه‌های مدیریتی تحلیلگر و هوشمند  هستم و علاقمندم به کسب و کارها برای بهره‌وری و حضور موثرتر با ابزارهای دیجیتالی کمک کنم.