پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

محمد حسین

نام خانوادگی

زارع

نام مستعار

korosh

سطح کوچینگ

علاقمند هستم اما هنوز شروع نکردم

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران