پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

سید امیر حسام

نام خانوادگی

آقائی

نام مستعار

hesamaghaei

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

فراکوچ – مرکز آموزش کوچینگ ایران

بیوگرافی

بیوگرافی

مدیر روابط عمومی موسسه فراکوچ هستم.