پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

حسین

نام خانوادگی

مهرپاک

نام مستعار

____

سطح کوچینگ

فارغ التحصیل کوچینگ (سطح 1)

در کدام آموزشگاه، کوچینگ را آموخته اید؟ (می آموزید)

بین المللی فراکوچ ایرانیان